M/S Revues

Liuwei Dihuang exhibits antidiabetic effects through inhibiting α-amylase and α-glucosidase

Huafu Wang, Huang Gang, Shuxin Zhou, Lixian Liu, Ting Ding, Zhihong Gui, et Weihua Chu

Gastric carcinoma with a gastrointestinal stromal tumor : A case report and literature review

Sen Liu, Hongyu Liu, Yunlong Dong, Fengbiao Wang, Huijuan Wang, et Jun Chen

UNBS5162 inhibits colon cancer growth via suppression of PI3K/Akt signaling pathway

Fan Zhang, Hui-zeng Lv, Ji-ming Liu, Xiao-yong Ye, et Cun-chuan Wang

Voir les articles

Voir plus